Menu
HomeNieuws
Start verkoop Kopse Waard komt in zicht

Start verkoop Kopse Waard komt in zicht

Geplaatst op Wednesday, October 21, 2020

Het bestemmingsplan dat de realisatie van de Kopse Waard mogelijk maakt, heeft een belangrijke horde genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het gewijzigde plan aan de gemeenteraad voorgelegd om het vast te stellen. Wij informeren u graag over hoe het traject nu verder verloopt.

22 september jl.

Dinsdag 22 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor de Kopse Waard, inclusief de bijbehorende documenten. Na de eerste publicatie hebben de plannen zes weken ter inzage gelegen en hierop zijn vier zienswijzen binnengekomen. Die hebben geleid tot gedeeltelijke aanpassing van de stukken. De wijzigingen zijn te vinden in de Zienswijzennota, die binnenkort te raadplegen is op www.dekopsewaard.nl.

16 november

De gemeenteraad stelt in zijn vergadering van 16 november het bestemmingsplan vast. Dit is een belangrijk moment, want daarmee zijn de ruimtelijke kaders en hoe het gebied eruit komt te zien, vastgelegd. Aansluitend ligt het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen dit besluit. Als er geen beroep wordt ingesteld, kunnen de kavels in de verkoop en starten wij met de voorbereidingen voor de bouw.

1 februari 2021: start inschrijving

Als alles volgens bovenstaande planning verloopt, start op 1 februari de inschrijving voor de vijf kavels. Uiteraard volgt daar t.z.t. de nodige informatie over via onder meer deze nieuwsbrief. Blijf dus geabonneerd!

11 maart 2021: loting en toewijzing kavels

De dag van de verloting van de vijf kavels! Als het spoorboekje zoals in deze nieuwsbrief beschreven, niet wijzigt weten we 11 maart wie de nieuwe bewoners van de Kopse Waard worden.

Meer informatie?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Anne Hage, projectleider van de Kopse Waard. Dat kan via kopsewaard@elburg.nl.