Groen licht voor bestemmingsplan De Kopse Waard

Geplaatst op12 februari 2020

De ontwikkeling van de botenhelling en vijf vrije kavels aan het water, beter bekend als De Kopse Waard, wordt verder in procedure gebracht. Dat heeft het college van B&W op 11 februari besloten.

Bureau Kubiek, dat de openbare aanbesteding heeft gewonnen, gaat nu aan de slag met het bestemmingsplan en de nodige onderzoeken. Tegelijk gaat architect Bert Vinke van Vinke Design het stedenbouwkundig plan en de landschappelijke inrichting van het gebied uitwerken. Naar verwachting zijn het ontwerp en het bestemmingsplan in mei gereed. Daarna volgt een informatiebijeenkomst waar de plannen worden gepresenteerd, die vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Iedereen kan in deze periode op de plannen reageren en op basis van de ingekomen reacties past de gemeente het plan waar nodig aan.

De architect: Vinke Design

Geplaatst op12 februari 2020

Vinke Design is een in Elburg gevestigd architectenbureau dat sterk is in de integrale uitwerking van ontwerpvraagstukken omtrent woning- utiliteit- en stedenbouw.

Lees meer

Groen licht voor bestemmingsplan De Kopse Waard

Geplaatst op12 februari 2020

De ontwikkeling van de botenhelling en vijf vrije kavels aan het water, beter bekend als De Kopse Waard, wordt verder in procedure gebracht. Dat heeft het college van B&W op 11 februari besloten.

Lees meer

Eerste schetsen De Kopse Waard

Geplaatst op12 februari 2020

Om tot een breed gedragen plan te komen zijn in 2019 een aantal ontwerp sessies met de omgeving georganiseerd. Omwonenden hebben daarbij hun inbreng kunnen geven in de inrichting van het gebied.

Lees meer
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoongegevens. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring