De architect: Vinke Design

Geplaatst op12 februari 2020

Vinke Design is een in Elburg gevestigd architectenbureau dat sterk is in de integrale uitwerking van ontwerpvraagstukken omtrent woning- utiliteit- en stedenbouw. Dit doen we in iedere moeilijkheidsgraad, in diverse architectuurstijlen en van kleine verbouwingen tot nieuwbouwprojecten van formaat. Onze opdrachtgevers bestaan uit o.a. particulieren, ontwikkelaars, gemeenten en aannemers door heel Nederland.

De belangrijkste sleutel om te komen tot een geslaagd ontwerp is volgens ons goed luisteren naar de ideeën en wensen van de opdrachtgever. Alleen hierdoor is een juiste vertaling te maken naar een ontwerp dat hierop aansluit en dat past binnen de geldende voorschriften en het beschikbare budget. In nauw overleg en samenwerking met de opdrachtgever wordt zo gestreefd naar een eindproduct dat naar een ieders tevredenheid is.

Vinke Design is in 2012 opgericht door Bert Vinke, architect en bouwkundig ingenieur. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft en is afgestudeerd in de richting ‘Architectural Engineering‘. Deze richting sluit perfect aan op de kracht van ons bureau, een goed ontwerp kan immers niet bestaan zonder een gedegen technische uitwerking. 

De architect: Vinke Design

Geplaatst op12 februari 2020

Vinke Design is een in Elburg gevestigd architectenbureau dat sterk is in de integrale uitwerking van ontwerpvraagstukken omtrent woning- utiliteit- en stedenbouw.

Lees meer

Groen licht voor bestemmingsplan De Kopse Waard

Geplaatst op12 februari 2020

De ontwikkeling van de botenhelling en vijf vrije kavels aan het water, beter bekend als De Kopse Waard, wordt verder in procedure gebracht. Dat heeft het college van B&W op 11 februari besloten.

Lees meer

Eerste schetsen De Kopse Waard

Geplaatst op12 februari 2020

Om tot een breed gedragen plan te komen zijn in 2019 een aantal ontwerp sessies met de omgeving georganiseerd. Omwonenden hebben daarbij hun inbreng kunnen geven in de inrichting van het gebied.

Lees meer
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoongegevens. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring